Тестові завдання /одна правильна відповідь – 1 бал/ 1.Гідросфера – водна оболонка Землі, яка складається з... а) океанів, грунтів, гірських порід, річок, озер; б) Світового океану, вод суходолу та води в атмосфері; в) температури, тиску та вітру. 2. Води Світового океану займають ... всієї планети а) 97%; б) 92,5%; в) 96,5%. 3. Який процес забезпечує постійну наявність води на нашій планеті: а) випаровування води; б) колообіг води в природі; в) випадання опадів. 4. Поверхню Світового океану називають: а) акваторія; б) територія. 5. Океани Землі за площею розташовані в такому порядку: а) Індійський, Атлантичний, Тихий, Північний Льодовитий; б) Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий; в) Північний Льодовитий, Атлантичний, Тихий, Індійський. 6. Річкою в океані називають: а) морські хвилі; б) океанічні течії; в) цунамі. 7. Найсолонішим морем Землі є: а) Чорне; б) Жовте; в) Червоне; г) Біле. 8. Живі організми, які живуть на дні Світового океану називаються: а) нектон; б) бентос; в) планктон. 9. Айсберги утворюються із... а) гірських льодовиків; б) покривних льодовиків. 10. Найбільше боліт та районів багаторічної мерзлоти розміщено: а) в північній півкулі; б) в південній півкулі. 11. Найбільшими річками планети є: а) Дніпро, Дунай, Волга, Ніл; б) Ніл, Амазонка, Янцзи, Міссісіпі; в) Амазонка, Ніл, Дніпро, Волга. 12. Найбільшими озерами Землі є: а) Байкал, Ісик-Куль, Балта, Світязь; б) Вікторія, Танганіка, Онтаріо, Гурон; в) Каспійське море, Байкал, Верхнє, Вікторія. ІІ Впізнай об’єкт (6 об’єктів на 1 слайді, за правильну відповідь 2 бал) ІІІ Географічний диктант /одна правильна відповідь – 1 бал/ До Світового океану належать: ……………………………………… Моря за своїм розташуванням поділяються на: ………………………………… За походженням острови бувають: …………………………………………………. Великі маси води Світового океану вирізняються двома властивостями: ………………… Серед видів руху води в океані постійно рухомими є : …………………………….. Всі живі організми Світового океану поділяються на три групи: …………………………………… До вод суходолу належать: …………………………………………. Природний водний потік, що протікає в заглибині, яка створена його рухом – Озеро – це …………… Рівень вище якого опадів випадає більше ніж встигає розтопитись називають – ……………………………. Необхідною умовою утворення боліт є – …………………………….. За умовами утворення зледеніння поділяється на – ………………………………. IV Цифровий диктант /одна правильна відповідь – 1 бал/ 1. Вода на планеті перебуває у … станах. 2. На Землі виділяють … материків; 3. На Землі виділяють… океанів; 4. Світовий океан займає … % планети; 5. Води суходолу на планеті становлять …%; 6. Прісна вода замерзає при температурі …оС; 7. Солона вода замерзає при температурі …оС; 8. Найтеплішим океаном Землі вважають Тихий океан з температурою …оС; 9. Найсолонішим на Землі вважають Індійський океан із солоністю … %о; 10. Солоність Мертвого моря дуже значна і складає близько …%о; 11. Шар торфу в болоті має становити … см; 12. Найглибша западина Світового океану Маріанська, її глибина … м; ​
Ответ
5 (3 оценки)
3
anastejsamoskal 5 месяцев назад
Светило науки - 377 ответов - 0 раз оказано помощи

І Тестові завдання

1. б) Світового океану, вод суходолу та води в атмосфері

2. в) 96,5%

3. б) колообіг води в природі

4. а) акваторія

5. б) Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий

6. б) океанічні течії

7. в) Червоне

8. в) планктон

9. б) покривних льодовиків

10. а) в північній півкулі

11. б) Ніл, Амазонка, Янцзи, Міссісіпі

12. в) Каспійське море, Байкал, Верхнє, Вікторія

ІІІ Географічний диктант

До Світового океану належать: океани, моря, затоки, протоки

Моря за своїм розташуванням поділяються на: окраїнні, внутрішні та міжострівні

За походженням острови бувають: материкові, вулканічні та коралові

Великі маси води Світового океану вирізняються двома властивостями: температурою та солоністю

Серед видів руху води в океані постійно рухомими є : океанічні течії, припливи та відпливи

Всі живі організми Світового океану поділяються на три групи:  планктон, нектон та бентос

До вод суходолу належать: річки, озера, болота, льодовики, багаторічна мерзлота

Природний водний потік, що протікає в заглибині, яка створена його рухом – річка

Озеро – це природна заглибина на суходолі заповнена водою

Рівень вище якого опадів випадає більше ніж встигає розтопитись називають – сніговою лінією

Необхідною умовою утворення боліт є – шар торфу не менше 30 см

За умовами утворення зледеніння поділяється на – покривне та гірське

IV Цифровий диктант

1. Вода на планеті перебуває у трьох агрегатних станах.

2. На Землі виділяють 6 материків;

3. На Землі виділяють 4 океанів;

4. Світовий океан займає 96,5% планети;

5. Води суходолу на планеті становлять 3,5%;

6. Прісна вода замерзає при температурі 0оС;

7. Солона вода замерзає при температурі -2оС;

8. Найтеплішим океаном Землі вважають Тихий океан з температурою +19 - +30оС;

9. Найсолонішим на Землі вважають Індійський океан із солоністю 34-41 %о;

10. Солоність Мертвого моря дуже значна і складає близько 33,7%о;

11. Шар торфу в болоті має становити 30 см;

12. Найглибша западина Світового океану Маріанська, її глибина 10994 м; ​

Остались вопросы?